Njoftojmë se provimi nga lënda Gjuhë arabe-I- do të mbahet me datën: 07.07.2022 në ora 10:15.

Me respekt nga profesori i lëndës Mr.Besim Mehmeti