Njoftojmë se provimi nga lënda Pedagogji-III- do të mbahet me datën: 07.07.2022 në ora 11:00.

Me respekt nga profesori i lëndës, Dr.Januz Dërvodeli