Prishtinë, 23.03.2023

Njoftohen studentët të cilët e kanë paraqitur provimin nga lënda: Historia e Religjioneve, se provimi është shtyrë për datë 28.03.2023 (e marte) duke filluar ora 15.00

Shërbimi për studentë