Njoftojmë se provimi nga lënda Gjuhë shqipe -I- do të mbahet me datën: 25.10.2022 në ora 13:30