Prishtinë, 02.09.2019

Njoftim

· Njoftohen të gjithë studentët e Nivelit Master se paraqitje e provimeve do të fillojë nga data 05.09.2019 dhe do të përfundojnë me datën 13.09.2019.

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

· Paraqitjen mund ta bëni çdo ditë pune nga ora 10.00-14.00.

Shërbimi për studentë