Prishtinë, 05.12.2023

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë regjistruar vitin e –II-të të studimeve për vitin akademik 2023/2024, se profesori i lëndës së AKAID-it do të organizojë ligjëratë shpjeguese rreth përmbajtjes së lëndës më datë 14.12.2023 duke fulluar nga ora 12.00.

Ligjërata do të mbahet në objektin e Fakultetit të Studimeve Islame.

Dekanati,