FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

13.11.2014

NJOFTIM

Për studentët që kanë diplomuar në FSI

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë diplomuar në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë dhe të cilët ende nuk janë pajisur me DIPLOMË që të bëjnë kërkesë për marrjen e diplomës më se largu deri më datë 25. 11. 2014

Shpërndarja e Diplomave bëhet më datë: 02.12.2014

Dekanati