22.03.2021, Prishtine

FTESË!

Ftohen të gjithë studentët e FSI-së, të rregullt dhe me korrespondencë, që në afat sa më të shpejtë, mundësisht të mos tejkalohet afati i prillit, t’i vendosnin notat të cilat i kanë kaluar, në index. Regjistrimi i notave do të bëhet edhe në sistem, prandaj studentët të cilët nuk i vendosin notat në index rrezikohen t’i humbin ato.

 

Dekanati,

FSI