NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, të rregullt dhe me korrespondencë, që të përcaktohen në zgjedhjen e njërës prej lëndëve zgjedhore brenda kësaj jave, semestri veror, viti akademik 2021/2022.

Përzgjedhja bëhet duke u kyqur në SEVS, duke zgjedhur lëndën të cilën dëshiron ta ndjek gjatë këtij semestri.

Dekanati, FSI