FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë    
NJ O F T I M
Njoftojmë se provimi nga lënda e KURANIT –III-do të mbahet  me daten 16.04.2013 në ora 14:00.

Gjithashtu edhe provimi nga  lënda e HADITH-I- do të mbahet me  daten 16.04.2013 në ora 12:00

Kurse, provimi nga lënda:Gjuhë shqipe ,do të mbahet me datë:18.04.2013 në ora 14:00