Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 19.10.2015

Njoftojmë studentet e FSI-së, se afati i Nëntorit është vetëm për studentët e rregullt (dy provime) si dhe absolventët.

Paraqitja e provimeve fillon nga data 26.10.2015 deri më 30.10.2015.

Provimet fillojnë nga data 02.11.2015 dhe mbarojnë 26.11.2015.

Nga shërbimi studentor