Fakulteti i Studimeve Islame organizon Panon 2013

Njoftojmë të gjithë apsolventët të lajmërohen tek Unioni Studentor i FSI-së, ose në numrin e personit përgjegjës Ukë Rexhepi – 045 44 95 48 – më së largu deri më 20.03.2013.
Pastaj do të njoftoheni për vendin dhe datën e caktuar për fotografim.

Prishtinë
13.03.2013
Unioni Studentor