Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë që kanë regjistruar vitin e katër Akademik 2014-2015 Absolvent të paraqiten në lokalet e FSI-së ose të paraqesin kërkesën e tyre në në e-mail adresen:

merita.boroci@live.com

Fotot dhe pagesat do të bëhen nga data:11/05/2015/ deri me :21/05/2015/ nga ora 09:00 deri në 18:00 në lokalet e kompanisë Kabashi përball fakultetit të shkencave natyrore Prishtinë.

Pagesa për person do të jetë 7€ edhe përveç panos komplet studenti do të merr të printuar foton e panos në 7 formate.

Ju lutem paraqisni në afati e caktuar kërkesat tuaja.

Përfaqësuesit e vitit të –IV-të