FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 02.03.2016

Njoftohen  të gjithë studentët e FSI-së, se afati për paraqitjen e provimeve për afatin e Prillit  fillon nga data:14.03.2016 dhe mbaron me 24.03.2016.

Provimet fillojnë nga 04.04.2016 deri me 24.04.2016.

Shërbimi studentor