FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë 

Njoftojmë studentët e FSI-së,se afati për paraqitjen e provimeve për afatin e Janarit fillon më 05.01.2015 dhe mbaron më 15.01.2015.

Kërkojmë nga studentët që ti përmbahen datës së lartcekur.

Me respekt,shërbimi studentor