Prishtinë, 08.05.2023
Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 09.05.2023 ( e martë ) nuk do të ketë ligjërata.
Dekanati, FSI