FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
18.07.2012

Njoftohet i tërë personeli; arsimor, administrativ, teknik si dhe të gjithë studentët e FSI-së se pushimi vjetor i administratës në FSI-së fillon prej datës 23.07.2012 dhe vazhdon deri më datën 01.09.2012.

Për çdo informatë ju lutem kontaktoni në numrat vijues:
049 211 883, dekani
O44 265 804, prodekani
044/049 195 331, sekretari

Dekanati i FSI-së