Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës, në vazhdën e aktiviteteve shkencore, organizon kurse online për fusha të veçanta të të drejtës Islame, ku do të prezantohen njohuri specifike për fushat e potencuara.

Na u bashkoni në këto organizime ku do të përfitoni njohur bazike rreth çështjeve të ndryshme që kanë të bëjnë me tematikat e potencuara në përmbajtjen e kursit.

Koha: 02 qershor deri më 30 qershor

Mënyra e organizimit: ONLINE

Kontakti: (+383) 44 195331 ose info@fsi-edu.net

Të gjithë të interesuarit duhet të regjistrohen përmes formularit në këtë link:

https://forms.gle/cf8Xubjg1cW5aVi89