Prishtinë, 03.11.2016

Njoftohen te gjithe studentet e Nivelin Master te regjistruar ne vitin Akademik 2016/2017, se regjistrimi i semestrit te pare do te kete afat deri me 11.11.2016.

– Studentet duhet te bejne pagesen e kestit te pare ne shumen prej 300 euro, si dhe 5 euro per indeks ne banken TEB.

– Duhet t’i sjellin 2 fotografi te formatit te indeksit.

– Duhet ta plotesojne fleteregjistrimin,  te cilen e marrin tek referentja e Masterit.

 

Sherbimi per studente