RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN E STUDIMEVE  POSTDIPLOMIKE – MAGJISTRATURË NË FAKULTETIN E STUDIMEVE ISLAME

{pdf}www.fsi92.net/images/stories/docs/rrmaster.pdf|height:470|width:690|app:google{/pdf}