Rregullorja për zgjedhjen e anëtarëve të KMSH-së dhe Dekanit të FSI-së

{pdf}www.fsi92.net/images/stories/docs/rrkmshdekan.pdf|height:450|width:690|app:google{/pdf}