Seminar online me temën “Dispozitat e ciklit menstrual, lehonisë dhe çrregullimit”