Fakulteti i Studimeve Islame fillon me ciklin e organizimeve të seminareve.

Seminar njëmujor online, pjesëmarrja me pagesë. Tema: “Sfidat e myslimanëve në Perëndim”.