FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 14.11.2012

 N J O F T I M

 Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimet nga lëndët: Gj. Arabe viti –II- dhe Gj. Angleze –I- të cilat kanë qenë të parapara të mbahen më datë 16.11.2012 se janë shty për shkak të njoftimit paraprak për pushim ditën e premte të dt: 16. 11. 2012

Provimi i Gj. Arabe –II- do të mbahet më datë: 21.11.2012 nga ora 14.00

Provimi i Gj. Angleze –I- do të mbahet më datë 23.11.2012 nga ora 09.00

Dekanati