FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
28.09.2012

NJOFTIM

Njoftohen studentët të cilët e kanë paraqitur provimin nga lënda: FIKH –III- se provimi është shty për datën 03.10.2012 duke filluar nga ora 11.00

Prof. i lëndës