FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë,

Njoftohen studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se ligjëratat për vitin  akademik 2014/15 përfundojnë më datë 27.05.2015,e mërkurë.                                       

Njoftohen studentët e FSI-së,se afati i provimeve për muajin Qershor fillon nga 01.06.2015 dhe mbaron me 20.06.2015.

Paraqitja e provimeve fillon me 20.05.2015   dhe mbaron me27.05.2015

Për datat e provimeve do të njoftoheni me kohë.

Shërbimi studentor