09.02.2016
Njoftohen studentët e FSI-së,të cilët e kanë paraqitur provimin nga lënda e Sociologjisë me datë 10.02.2017,se provimi shtyhet nga ana e profesorit .
Provimi do të mbahet me datë 14.02.2017 në ora 10:00

Me respekt: Prof. Mustafë Gara