Prishtinë, 23 shkurt 2019

Me dhembje te thelle morëm lajmin për vdekjen e profesorit, Qemajl Morina, kolegut dhe bashkëpunëtorit tonë disa vjeçar. Me këtë rast dekanati i FSI-së shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes së profesor Qemajlit, stafit mësimdhënës të FSI-së, studentëve dhe gjithë kolegëve të tij.

Qemajl Morina (1951-2019).

(Biografi)

Lindi, më 1951 në fshatin Hodonovc të Kamenicës. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, kurse Medresenë e mesme “Alaudin” në Prishtinë. Studimet i mbaroi në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin “Umduruman” në Sudan (1976), ndërkaq studimet pasuniversitare i mbaroi në Universitetin e Kajros (1979). Pas studimeve (1980 – 1989) ka punuar në Bengazi në detyrën e sekretarit dhe përkthyesit në Ministrinë e Shëndetësisë të Libisë. Më 1990 është punësuar në Kryesinë e Bashkësinë Islame të Kosovës, si bashkëpunëtor profesional për shtyp dhe po atë vit emërohet kryeredaktor i revistës “Dituria Islame”, në të cilin post qëndroi deri në vitin 1996. Ndërkaq, nga viti 2001 deri më 2016 ishte kryeredaktor i Revistës “Edukata Islame”. Ka Ligjëruar gjuhën arabe në Katedrën e Orientalistikës të Fakultetit të Filologjisë (1990-1992), ndërsa që nga hapja e FSI-së në Prishtinë 1992 e demi me 2016 ligjëron lëndën e gjuhës arabe, këtu përveç si pedagog kreu edhe detyrën e prodekatin (1992-2011) .

Ka bërë hulumtime në Londër në Institutin për Studime Orientale (1978), në Arkivin Qendror të Egjipt në Kajro (1976-1977) dhe në Arkivin Kombëtar të Libisë dega në Bengazi (1980-1982).

Ka qenë Përfaqësues i Bashkësisë Islame të Kosovës në dosjen e Dialogut ndërfetar “Islamit dhe Krishterimit”, gjatë viteve 1998- 2013). Me shkrime merret që nga viti 1970-të, ka bashkëpunuar me një numër të konsiderueshëm të revistave shkencore që botohen te ne dhe jashtë, “Edukata Islame”, “Takvim-Kalendar”, “Rilindja”, “Jeta e Re”, “Përparimi”, “Hëna e Re”, “Dituria Islame”, “el-Muxhtema”, “et-Talib”, “err- Rrisaletu”, (Sudan), Al-Arab”, (Bejrut}, “Gllasnik’ “Preporod” {Sarajevë) “Drita islame” (Tiranë), Zëri etj. 

Ka të botuara këto monografi: Hoxhë Kadri Prishtina- mendimtar islam, Prishtinë (2000), Lidhja shqiptare e Prizrenit në shtypin egjiptian (1878-1881), (2007), Glosari i nocioneve fetare (islame, ortodokse, katolike dhe çifute)(2010)