Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME Prishtinë

30.12.2015

SQARIM

Përmes kësaj shkrese sqarojmë stafin akademik, studentët dhe gjithë personelin e FSI-së se ditën e hënë nuk ka ligjërata.

Dekanati