Dr. Sumeja Jonuzi Xani

Position: Profesoreshë
Categories: Stafi akademik
Location: Prishtine

Ligjëruese e lëndës: Gjuhë arabe