Prishtinë, 11.10.2016

Më datë 11.10.2016, dekani i FSI-së, prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi, mbajti mbledhjen e parë për këtë vit me stafin akademik të FSI-së.

Dekani fillimisht ju dëshiroi mirëseardhje të pranishmëve dhe në vazhdim i informoi ata me rrjedhat dhe aktivitetet e dekanatit të FSI-së përgjatë vitit akademik 2015/2016. Ai gjithashtu i infomroi të pranishmit edhe për përgatitjet të cilat janë bërë me rastin e fillimit të vitit akademik 2016/2017 si dhe për projektet dhe aktivitetet të cilat do të realizohen gjatë këtij viti akademik.

Të pranishmit falënderuan dekanatit e FSI-së, në krye me dekanin dhe shprehen konsideratë për punën që është duke bërë dekanati dhe administrata e FSI-së

Zyra për informim, FSI

{gallery}stafimbldhje1016{/gallery}