Prishtinë, 15.11.2022

Në bazë të vendimit nr. 329/22 të datës 15.11.2022, studentët të cilët kanë përfituar bursë për vitin akademik 2022/2023 janë:

Amra SADIKU
Xheilan MARSELI
Zejnepe MUSTAFA
Lirim XHELILI
Jon THAQI
Anisa HOTI
Tahire SALIHI
Alie LUMA
Bukurije HAZIRI
Sara EJUPI
Sumejë HAJDINI
Gylxhane BEADINI
Blertona KRIVA
Ajshe MURATI
Eljesa RAMADANI
Haxhere SHABANI
Makfire FEJZULLAHU
Lavdrime SINANI
Illzana ABDI
Mjaftime MUSLIJI
Nga data 16.11.2022, studentët e lartpërmendur duhet të paraqiten në zyrën e sekretarit për të plotësuar këto procedura:

1. Plotësimi i formularit (meret te sekretari);
2. Kopje e nr. të xhirollogarisë;
3. Kopje e letërnjoftimit.
4. Kopje e indexit (Faqja e parë) ose ID-së

Dekanati, FSI