30.03.2021, Prishtine

 

Tender për botimin e librit: 

MARGARITARI NË DETIN E FIKHU IBADATIT – 1

 

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:

Tirazhi: 500 copë

Formati:  B/5, (prerja 24 x 17 cm)

Shtypi: ofset bardh e zi

Vëllimi: 334 faqe.

Lidhja  e butë

Letra: shamo 80 gr.

Kopertina: Konzdrukt 250 gr m2 (plastifikim mat)

 

  • Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në FSI
  • Afati për ofertë: 6 ditë nga dita e publikimit në Faqen zyrtare të FSI, (30 mars 2021).
  • Afati për shtyp:10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë
  • Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.
  • Ofertat e mbyllur dorëzohet në FSI çdo ditë pune nga ora 08-15.

 

  DEKANI

 Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi