Këshillimi Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame, në mbledhjen e mbajtur më datë 06.01.2022, ndër tjera, mori vendim për themelimin e: Bordit Këshillues i cili përbëhet nga tre anëtarë të jashtëm.


Biografi e shkurtër e anëtarëve të Bordit:


1. Prof. dr. Alparslan Açikgenç – Turki


Prof. dr. Alparslan Açikgenç, drejtor i studimeve pasuniversitare në Universitetin “Teknik Yildiz”. Poashtu, është profesor Emeritus i Historisë së Filozofisë në Departamentin e Filozofisë në Universitetin “Ibn Haldun”, si dhe profesor ndihmës në Universitetin “Üsküdar”, në Turqi.Më parë ka qenë profesor i filozofisë dhe dekan në Universitetin “Fatih” në Stamboll, Turqi. Ai gjithashtu ka dhënë mësim në “Universitetin Teknik” të Lindjes së Mesme në Ankara, në “Universitetin e Çikagos”, në “Institutin e Mendimit dhe Qytetërimit Islam” në Kuala Lumpur dhe në “Universitetin e Jordanisë”.Ai është anëtar i Shoqatës Filozofike Turke dhe anëtar nderi i Akademisë së Shkencave të Azerbajxhanit

2. Prof. Dr. phil. Merdan Günes – Gjermani

Prof. dr. phil. Merdan Günes aktualisht është profesor i Misticizmit Islam, Filozofisë dhe Dogmatikës në “Universitetin Osnabrück”, në Institutin për Teologji Islame në Gjermani.Dr. Günes ka ligjëruar si profesor edhe në “Universitetin Istanbul Şehir”, në degën e Studimeve Islame, gjatë viteve 2012 -2015, si dhe ka marrë pjesë disa herë si visiting professor në Universitetin ku tani ligjëron dhe në “Universitetin Gëte” në Frankfurt.Është anëtar i Komisionit FDK (Komiteti i Metodologjisë së Mësimdhënies), me titull: Zhvillimi i kurrikulës për nivelet e shkollave fillore, që nga viti 2008.

3. Prof. Mag. Dr. Zekirija Sejdini – Austri

Prof. mag. dr. Zekirija Sejdini, që nga viti 2014 është profesor për Edukimin Fetar Islam në “Universitetin e Innsbruck-ut”, poashtu, që nga viti 2017 është themelues dhe Drejtues i Institutit për Teologji Islame dhe Edukim Fetar në “Universitetin e Innsbruck-ut”.Ndërsa, që nga nëntori 2019 është profesor për lëndën Islami në shoqërinë bashkëkohore, në Institutin për Studime Islame –Teologjike, në “Universitetin e Vjenës”.Gjatë viteve 2006-2014, ka qenë nënkryetar i Zyrës Arsimore të Bashkësisë së Besimit Islam në Austri (IGGÖ), si dhe Inspektor specialist për mësimin fetar islam, në shkollat e përgjithshme në Vjenë.
Prishtinë,18.01.2022


ADVISORY BOARD OF FSI


The Scientific Teaching Council of the Faculty of Islamic Studies, in the meeting held on 06.01.2022, among others, decided to re-elects the new members of the Advisory Board, which consists of three external members.


A short biography of Advisory Board members:


Prof. Dr. phil. Merdan Günes – GermanySince June 2012, was assistant professor at the School of Islamic Studies at Istanbul Şehir University, until 01/31/2015.Since February 1st, 2015 is Junior Professor for Islamic Mysticism, Philosophy and Faith at the University of Osnabrück.Since May 1st, 2021 is Professor of Islamic Mysticism, Philosophy and Faith at the University of Osnabrück.


Prof. dr. Alparslan Açikgenç – TurkeyAlparslan Acikgenc is director of postgraduate studies at Yildiz Technical University. He previously was professor of philosophy and dean at Fatih University in Istanbul, Turkey. He has also taught at the Middle East Technical University in Ankara, the University of Chicago, Institute of Islamic Thought and Civilization in Kuala Lumpur, and the University of Jordan. He earned his B.A. at Ankara University, his M.A. at the University of Wisconsin-Milwaukee, and his Ph.D. at the University of Chicago. He is a member of the Turkish Philosophical Association and an honorary member of the Azerbaijan Academy of Sciences.


Prof. Mag. Dr. Zekirija Sejdini – Austria2006-2014 deputy head of the education authority of the Islamic Religious Community in Austria (IGGÖ) / specialist inspector for Islamic religious education at general compulsory schools in Vienna / lecturer at the University of Innsbruck, the Vienna University of Education, the Church University of Education Vienna / Krems and the University of Vienna2014 Professor of Islamic Religious Education at the University of Innsbruck2017 Founder and Director of the Institute for Islamic Theology and Religious Education at the University of InnsbruckSince, November 2019 Professorship for Islam in contemporary society, Institute for Islamic Theological Studies at the University of Vienna