Prishtinë, 10.10.2023

Në ambientet e FSI-së ky trajnim u mbajt me trajnerë nga Akademia e Mbretit Selaman për gjuhë arabe me seli në Riad.

Pjesëmarrës: profesorë të gjuhës arabe nga FSI, FSHI, Medreseja e Prishtinës me paralelet e saja, Medreseja e Shkodrës, Shkupit dhe Podgoricës.

Aktiviteti i radhës“Trajnim i mësimdhënësve të gjuhës arabe për folësit jo arab”.Trajnerë nga Akademia e Mbretit…

Posted by Fakulteti i Studimeve Islame – FSI Prishtinë on Tuesday, October 10, 2023