Fakulteti i Studimeve Islame në bashkëpunim me Unionin e Studentëve të FSI-së organizon Tribunën në temën: Gruaja, feja dhe shoqëria kosovare – Besa Ismaili – më 07/01/2014 në ora 13:30. Ngjarja mbahet në Sallën e Konferencave të Fakultetit të Studimeve Islame. Kjo është tribuna e dytë në këtë organizim për këtë vit akademik 2014/2015.

Tribuna e parë është mbajtur më 10 dhjetor 2014, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut në temën ‘Të drejtat dhe liritë fetare sipas konventave ndërkombëtare’ me panelist z. Ubejd Gashin, jurist.