Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 22.12.2015

Në bazë të Rregullores 03/14 Neni 4, ftojmë studentët që të aplikojnë para komisionit tutorial për pozitën e STUDENTIT TUTOR

Tutor mund të jetë studenti i rregullt, i cili së paku është regjistruar në vitin e tretë akademik dhe ka notë mesatare mbi nëntë (9.0)

Afati i fundit për aplikim është deri më datë 28.12.2015.

Komisioni tutorial