Më 3 dhjetor 2022 në ambientet e FSI-së u mbajt trajnim me stafin akademik me temën “Punëtori mbi rreshtimin konstruktiv, mësimin interaktiv dhe sokratik” nga Prof. Dr. Visar Hoxha