Ne Universitetin Shtetëror të Tetovës me datë 17-18 tetorë 2014 u mbajtë konferencë shkencore ndërkombëtare me titiull “Ballafaqimi me të kaluarën dhe rimendimi i paqës në Ballkanin multikulturorë”. Në këtë konferencë me kumtesat e tyre u paraqitën edhe prof.asoc.dr. Fahrush Rexhepi dhe prof. mr.sc.Besa Ismaili. Në konferencë morën pjesë edhe shumë studiues nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria.{gallery}usht{/gallery}