Sot, më datë 02.12.2021, dekani Fakultetit te Studimev Islame, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi takoi rektorin e Universitetit “Nexhmedin Erbakan” te Konjas, prof. dr. Xhem Zorllu. Dekani ishte i shoqëruar nga prodekani i FSI-së, Zija Abdullahu dhe profesori Selim Selimi.

GJATË KËSAJ VIZITE PRITET TE NENSHKRUHET MARRVESHJE BASHKEPUNIMI NE RREFSHIN AKADEMIK SHKENCOR ME DEKANIN E llahijatit prof dr Fikret Karapinar.

Prishtinë

02.12.2021