Prishtinë, 12.06.202

Në Fakultetin e Studimeve Islame, ishte për vizitë një delegacion nga Universiteti Dumlupınar – Kütahya, i udhëhequr nga zv-rektori Prof. Dr. Shahmurat Arik.

Musafirët u mirëpritën nga dekani, prof. asoc.dr. Islam Hasani së bashku me menaxhmentin e FSI-së, ku fillimisht i falenderoi mysafirët për vizitën e tyre të dytë me radhë në FSI.

Dekani, në pika të shkurta foli për interesimin e FSI-së për bashkëpunim me këtë universitet në aspekte të ndryshme, ndër to edhe shkëmbimet e stafit dhe studentëve, vizitat dhe hulumtimet shkencore.

Poashtu zv-rektori, prof. dr. Shahmurat Arik, tha se kjo vizitë ana jonë ka për qëllim bashkëpunimin e sinqertë në mes të dy institucioneve arsimore si në aspektin e shkëmbimit të stafit dhe studentëve përmes programit Erasmus, poashtu edhe hulumtimeve shkencore, vizitave të ndërsjellta dhe bashkëpunimeve tjera të.