Prishtinë, 01.07.2020

Për afat të provimeve shtesë

 

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së (të rregullt dhe me korrespondencë) si dhe stafi akademik se dekanati i FSI-së ka marr vendim për hapjen e afatit të provimeve të korrikut.

Koha e paraqitjes së provimeve është duke filluar nga data 06.07.2020 deri më datë 09.07.2020

Provimet fillojnë më datë 13.07.2020

Studentët kanë të drejtë e paraqitjes së dy provimeve

 

Dekanati, FSI