Prishtinë, 09.11.2020

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e rregullt dhe stafi akademik se kollekfiumi i parë, viti akademik 2020/2021, do të mbahet nga data 30.11.2020 deri më datë 04.12.2020. Orari i kollekfiumeve gjendet në web-faqen e Fakultetit (www.fsi92.net) . Gjithashtu edhe në tabelën e njoftimeve.

Gjatë kësaj jave nuk do të ketë ligjërata.

Studentët e rregullt janë të obliguar që të marrin pjesë në kollekfiume, ndërsa studentët me korrespondencë nuk kanë të drejtë që të hyjnë në kollekfium.

Kollekfiumet do të mbahen në objektin e Fakultetit, me prezencë fizike, duke pasur parasysh respektimin e rekomandimeve për mbrojtje nga virusi Covid-19.

Dekanati, FSI