Prishtinë, 02.05.2023

Njoftojmë studentët që u mungojnë notat në SEVS se mund të paraqiten në administratë nga data: 03.05.2023 deri më 10.05.2023.

Me respekt, shërbimi studentor