Prishtinë, 30.09.2023

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Tetorit/2023.

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 03. 10. 2023, deri më: 09. 10. 2023.

* Provimet fillojnë më: 10. 10. 2023.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Vërejtje: Të drejtë paraqitje kanë të gjithë studentët, por vetëm dy provime, përveç absolventëve.

Me respekt, shërbimi studentor