Prishtinë, 28.07.2017
Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kanë konkuruar ne Fakultetin e Studimeve Islame për regjistrim ne vitin akademik 2017/2018 se testi pranues do të mbahet më datë 01.08.2017 (e marte) duke filluar nga ora 11.00
Cdo kandidat, me rastin e hyrjes ne test, duhet ta ketë me vete letërnjoftimin
Mos ardhja në kohë, me rastin e mbajtjes së testit, rezulton me mos hyrje në test.
Dekanati, FSI