Provimi në nivelin Master, tek lënda: Metodologjia e hulumtimit, Prof. dr. Agim Zogaj, ndërrohet dhe vendoset në këtë datë dhe orë: 22.09.2017, në orën 11:00.