Prishtinë, 05.12.2022

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, niveli BA&MA, që kanë diplomuar gjatë vitit kalendarik 2022, të cilët janë të interesuar për marrjen e diplomës, që deri më datë 09.12.2022, të përfundojnë të gjitha procedurat e kërkuara nga Fakulteti, në mënyrë që të pajisen me diplomë.

Për kohën e shpërndarjes së diplomave do të informoheni me kohë.

Dekanati,