Prishtinë, 28.12.2017
Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 01&02.01.2018 (e hënë & e marte) është ditë pushimi.
Dekanati