Njoftohen të gjithë studentët, niveli BA dhe MA, të cilët kanë diplomuar gjatë vitit kalendarik 2023, se më datë 26.12.2023, duke filluar nga ora 14:00, do të bëhet shpërndarja e diplomave.
Prandaj, luten të gjithë studentët të cilët kanë bërë kërkesë për tu paisur me diploma që të prezantojë në Fakultet.

Dekanati, FSI
19.12.2023